Witamy na stronie Szkoły Języka Polskiego w New Britain. Adres Naszej Szkoły: Polish Language School, Inc., P.O. BOX 2221 New Britain, CT 06050-2221, Zajęcia szkolne odbywają się w New Britain High School (2 piętro) 110 Mill St New Britain, CT 06053, Tel. 860 604-7797 e-mail biuro.szkolajp@gmail.com

 

"Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta. Są owocem miłości małżeńskiej, która dzięki nim odżywa i umacnia się. Przychodząc na świat, przynoszą z sobą orędzie życia, które wskazuje na pierwszego Stwórcę życia."

Św. Jan Paweł II (1920-2005)

Zadania domowe
klasa 0 BStrona: 1 | Następna

 

- - - Strona 1 z 14 - - -

 


Poznajemy literę N, n. Uprawiamy różne sporty.

 
1) Omówienie obrazka ( str. 13), zachęcanie dzieci do wypowiedzi pełnym zdaniem. Dzielenie się doświadczeniem w jeździe z górki na nartach lub sankach.
2) Wprowadzenie litery N, n na podstawie wyrazów narty, Nela.
3) Nazywanie obrazków zawierających głoskę n w swojej nazwie. Zakreślanie litery n w podpisach pod obrazkami.
4) Utrwalenie i inscenizacja ruchowa piosenki „Tupu tup po śniegu” ( YouTube).
5) Wyszukiwanie litery N,n w wierszyku J. Brzechwy „Żaba”.
6) Zamalowywanie pól z literą N, n.
7) Wprowadzenie pisowni N, n (Alfabet polski- Jak napisać literę N. - YouTube).Pisanie litery w książce po śladzie a następnie samodzielnie.
8) Łączenie obrazków z nazwą oraz samodzielne podpisywanie ich (str. 15).
9) Zimowe ćwiczenia w podskokach ( YouTube).
10) W oparciu o obrazki w książce rozmowa nt. różnych dyscyplin sportowych i potrzeby aktywności fizycznej. Jakie sporty my uprawiamy? ( str 16 i 18).
11) Wyszukiwanie i kolorowanie wyrazu „sport”
( str.19).
Praca w książce str. 13-19.
Praca domowa:
1) Czytać tekst (str. 13.)
2) Narysuj , jaki sport lubisz uprawiać (str. 16).
3) Napisz po śladzie literę N, n ( załącznik)

 

Załącznik nr 1:

 

 

 

 

2021-02-23 08:06:18 ET
Jolanta Szymańska
27 lutego 2021

 

Szkoła Języka Polskiego im. św. Jana Pawła II - New Britain, Connecticut
110 Mill Street - New Britain, CT 06050-2221 - United States of America

Poznajemy literę B, b oraz liczbę 8. Pory roku.

 
1) Na podstawie obrazków (str. 5 i 8) rozmowa o różnych rodzajach butów, kiedy je nosimy. Prezentacja ulubionych butów i opisywanie ich własnymi słowami.
2) Wprowadzenie litery B,b na przykładzie wyrazu buty.
3) Próba czytania tekstu pod obrazkiem( str. 5)
4) Zabawa ruchowa z elementami równowagi „Zakładamy but” utrwalająca pojęcia prawy- lewy.
5) Wyszukiwanie litery B, b w rozsypance literowej a następnie w wierszu J. Brzechwy
„ Siedmiomilowe buty ”.
6) Kolorowanie obrazków , w których nazwie występuje litera B,b.
7) Zapoznanie z pisownią litery B, b.( „Alfabet polski- Jak napisać literę B”- YouTube).
8) Pisanie litery po śladzie a następnie samodzielnie ( str. 6).
9) Łączenie obrazka z jego nazwą oraz samodzielne podpisywanie obrazków.
10) Pory roku i ich charakterystyczne cechy
(str. 10).
11) Wysłuchanie przygód Krecika Bolka „ Krecik i sanki ” M. Strzałkowskiej.
12) Nazywanie i przeliczanie zbiorów owoców i warzyw ( str.4).
13) Wprowadzenie liczby 8. Przeliczanie zbiorów 4-8 elementowych. Pisanie cyfry 8 po śladzie a następnie samodzielnie.
Praca w książce: str. 4-12.
Praca domowa:
1) Ćwiczenie w książce str. 9.
2) Czytać tekst str. 5.
3) Dla chętnych ćwiczenie w załączniku.

 

Załącznik nr 1:

 

 

 

 

2021-02-18 18:46:25 ET
Jolanta Szymańska
20 lutego 2021

 


Powtórzenie i utrwalenie materiału zawartego w książce nr 2.

 
1) Rozmowa nt. różnych nastrojów człowieka , ich sposobów wyrażania . Określenie swojego nastroju i zobrazowanie go rysunkiem.( str.40)
2) Sposoby radzenia ze złym nastrojem. Ilustrowanie ruchami wiersza „Masaż na dobry humor”.
3) Utrwalenie pojęć najdłuższy- najkrótszy, najwyższy- najniższy.(str.41)
4) Ćwiczenie pisania i odczytywanie napisanych wyrazów.(str.44)
5) Uzupełnianie ciągów literowych, wyrazowych
i obrazkowych oraz nazywanie ich elementów. (Str.45 i 46)
6) Utrwalenie poznanych liter małych i wielkich i łączenie ich w pary. ( str.47)
7) Wyszukiwanie i nazywanie obrazków zaczynających się na podaną literę (w przypadku y kończących się ). (str. 48)
8) Łączenie wyrazu z odpowiednim rysunkiem.
(str. 49)
9) Nazywanie, przeliczanie i uzupełnianie zbiorów 1-7 elementowych. ( str. 50)
Praca domowa: wykonaj ćwiczenia w książce
nr 3 na str. 1 i 2.

 

 

 

2021-02-04 08:07:20 ET
Jolanta Szymańska
6 lutego 2021

 


Poznajemy literę U,u.

 
1) Utrwalenie nazewnictwa części ciała. Zabawa ruchowa „Głowa, ramiona...”, „ Znajdź...”
2) Wprowadzenie litery U,u na przykładzie wyrazów usta, Ula. Analiza i synteza głoskowa i sylabowa wyrazów. Określenie głoski jako samogłoski.
3) Analiza obrazka ( str.37) i próba czytania tekstu pod nim.
4) Nazywanie i zakreślanie obrazków, w których nazwie występuje u.
5) Wyszukiwanie litery U, u w rozsypanie wyrazowej a następnie w krótkim wierszyku M. Konopnickiej „Kukułeczka”.
6) Zapoznanie z pisownią litery U, u („ Alfabet polski- Jak napisać literę U”- YouTube).
7) Pisanie litery palcem w powietrzu a następnie w książce po śladzie i samodzielnie.
8) Łączenie obrazków z ich nazwą i pisanie wyrazów po śladzie.
9) Rozmowa nt. pracy pszczół, gdzie mieszkają, skąd się bierze miód. Analiza obrazka ( ze zbiorów nauczycielki).
10) Wysłuchanie i próba śpiewania piosenki „Pszczoły” ( YouTube) oraz jej inscenizacja ruchowa.
11) Łączenie obrazka z literą, na którą zaczyna się jego nazwa.(str 43)
12) Utrwalenie kolorów - kolorowanie wagoników odpowiednim kolorem.(str. 42)
13) „Pszczółka Maja- narodziny”( YouTube)
Praca w książce str. 37-39, 42,43.
Praca domowa:
1) Czytać czytankę str. 37.
2) Pokoloruj starannie obrazek i napisz po śladzie literę U,u (załącznik 1)
3) Przygotuj na najbliższe zajęcia książkę nr 2 i 3!!!

 

Załącznik nr 1:

 

 

 

 

2021-01-27 18:37:32 ET
Jolanta Szymańska
30 stycznia 2021

 


Poznajemy literę R, r oraz liczbę 7. Środki lokomocji.

 
1) W oparciu o obrazek w książce ( str. 30) rozmowa nt. umiejętności jazdy na rowerze i bezpieczeństwa podczas poruszania się rowerem.
2) Wprowadzenie litery R, r na przykładzie wyrazu rower. Analiza sylabowa i głoskowa. Ustalenie, że R,r jest spółgłoską.
3) Próby czytania tekstu pod obrazkiem.
4) Nazywanie i kolorowanie obrazków, w których nazwie występuje litera r.
5) Wyszukiwanie litery R, r w rozsypanie literowej a następnie w krótkim wierszyku J. Brzechwy „ Sroka”.
6) Zapoznanie z pisownią litery R, r ( „Alfabet polski - Jak napisać literę R” YouTube). Pisanie litery palcem w powietrzu.
7) Pisanie litery w książce po śladzie a następnie samodzielnie.
8) Które pojazdy jeżdżą, które latają a które pływają- nazywanie pojazdów i łączenie ich z odpowiednim obrazkiem. ( „Pojazdy dla dzieci- Co pływa, co lata, a co jeździ” YouTube).
9) Prezentacja ulubionych pojazdów- zabawek.
10) Pisownia nazw pojazdów po śladzie.
11) Spiew i ilustracja ruchowa piosenki „Koła autobusu kręcą się” ( YouTube)
12) Wprowadzenie liczby 7. Przeliczanie zbiorów różnych pojazdów. Pisanie cyfry7 po śladzie a następnie samodzielnie.
Praca w książce str. 30-36.
Praca domowa:
1) Czytać tekst pod obrazkiem na str. 30.
2) Pokoloruj obrazki. Postaraj się narysować drogę pojazdów bez odrywania ręki. Napisz starannie literę R, r. ( załącznik1)

 

Załącznik nr 1:

 

 

 

 

2021-01-21 18:19:05 ET
Jolanta Szymańska
23 stycznia 2021

 


Poznajemy literę E,e. Zimowe zabawy.

 
1) Luźne wypowiedzi dzieci nt. prezentów, jakie otrzymały w czasie Świąt od Mikołaja. Przypomnienie, jakich pomocników ma Mikołaj. Nawiązanie do obrazka w książce (str.24).
2) Wprowadzenie litery E,e na przykładzie wyrazu elf. Analiza i synteza wyrazu. Określenie litery jako samogłoski. Próba czytania tekstu pod obrazkiem.
3) Zapoznanie z pisownią małej i wielkiej litery e,E ( YouTube - Alfabet polski- Jak pisać literę E). Pisanie litery po śladzie a następnie samodzielnie.
4) Wyszukiwanie poznanej litery w zbiorze liter.
5) Nazywanie obrazków i określanie, czy w ich nazwie występuje litera e. Zaznaczanie litery e w podpisach pod obrazkami.
6) Wyszukiwanie litery E,e we fragmencie wiersza J.Tuwima „ Rzepka”.
7) Podział na sylaby wyrazów rozpoczynających się na e, E : ekran, elf, emu, Eskimos. ( Łączenie obrazka z nazwą, pisanie wyrazów po śladzie). Przypomnienie piosenki
„ Jestem sobie Eskimosek”.
8) Wprowadzenie liczby 6. Przeliczanie zbiorów i uzupełnianie ich tak, aby zawierały po 6 elementów. Pisanie cyfry 6 po śladzie a następnie samodzielnie.
9) W oparciu o obrazki w książce i przygody świnki Peppy („ Świnka Peppa- Śnieg”- YouTube) rozmowa nt. Zimowych zabaw:
ulubione zabawy, potrzebny sprzęt, odpowiedni ubiór, bezpieczeństwo podczas zabawy.
Praca w książce str. 24-27, 29.
Praca domowa:
1) Czytać tekst pod obrazkiem str. 24.
2) Narysuj swoją ulubioną zabawę zimową str. 29.
3) Napisz po śladzie literę E,e. Pomóż elfom znaleźć drogę do domu. Jeśli masz ochotę, pokoloruj obrazek😊(załącznik).

 

Załącznik nr 1:

 

 

 

 

2021-01-13 20:00:48 ET
Jolanta Szymańska
16 stycznia 2021

 


- - - Strona 1 z 14 - - -

 

Strona: 1 | Następna 

 

"Dziecko jest źródłem nadziei, mówi ono rodzicom o celu ich życia, reprezentuje owoc ich miłości. Pozwala również myśleć o przyszłości. Rodzice żyją dla dzieci, dla nich pracują i trudzą się. Ale nie tylko w rodzinie, w każdym społeczeństwie dziecko pozwala myśleć o przyszłości. Widzi w dzieciach swoją przyszłość naród, widzi kościół."

Św. Jan Paweł II (1920-2005)

Strona zasilana przez
Internetowy Serwis Edukacyjny

Potrzebujesz stronę internetową dla Twojej szkoły?

Internetowy Serwis Edukacyjny jest prostym rozwiązaniem na usprawnienie działalności Twojej szkoły pod względem administracyjnym, komunikacyjnym i mobilnym. System ten oferuje panel administracyjny dla pracowników szkoły, który umożliwia administrowanie danych w prosty i szybki sposób, jak również szybką komunikację z rodzicami.

Promuj Twój biznes z nami!

Chesz zareklamować Twój biznes na naszej stronie? Nie czekaj, zadzwoń już dziś, a szkoła otrzyma 50% dofinansowania od wartości Twojej reklamy. Wartość danej reklamy jest uzależniona od miejsca i ilości odsłonięć na danej stronie. Jedno odsłonięcie jest w okolicach $0.01-$0.02 (CPV - Cost Per View) - jest to kilkadziesiąt razy taniej niż wartość rynkowa.

Potrzebujesz stronę internetową lub web hosting?

Oferujemy promocje na projekty mobilnych stron internetowych i ich utrzymanie. Masz już stronę? To dobrze, stransferuj swoją stronę www do nas, a otrzymasz 10% zniżki. Powołaj się na tą reklamę, a szkoła otrzyma dofinansowanie od każdego nowego klienta.


Infromacje dot. stron www dla szkół, biznesów i reklam na stronach Internetowego Serwisu Edukacyjnego:

 

internetowyserwisedukacyjny@gmail.com | http://www.naszaszkola.org

 

"Troska o dziecko, jeszcze przed jego narodzeniem, od pierwszej chwili poczęcia, a potem w latach dziecięcych i młodzieńczych, jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka."

Św. Jan Paweł II (1920-2005)

 

 

"DOM SAMOTNEJ MATKI" (Visitation House) - reklama sponsorowana przez Internetowy Serwis Edukacyjny