Witamy na stronie Szkoły Języka Polskiego w New Britain. Adres Naszej Szkoły: Polish Language School, Inc., P.O. BOX 2221 New Britain, CT 06050-2221, Zajęcia szkolne odbywają się w New Britain High School (2 piętro) 110 Mill St New Britain, CT 06053, Tel. 860 604-7797 e-mail biuro.szkolajp@gmail.com

 

"Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta. Są owocem miłości małżeńskiej, która dzięki nim odżywa i umacnia się. Przychodząc na świat, przynoszą z sobą orędzie życia, które wskazuje na pierwszego Stwórcę życia."

Św. Jan Paweł II (1920-2005)

Zadania domowe
klasa V AStrona: 1 | Następna

 

- - - Strona 1 z 17 - - -

 


TEMAT : Zasady pisowni "ż".

 
Witam serdecznie.
Na ostatnich zajęciach ćwiczyliśmy zasady pisowni "ż". Robiliśmy wspólnie ćwiczenia ortograficzne . Ponieważ dużo dzieci nie było na zoomie,
postanowiłam powtórzyć ten temat w sobotę 1 maja na żywo, na Polance. Będę miała ćwiczenia dla każdego - proszę się nie martwić o książkę do ćwiczeń.
Pozdrawiam i do zobaczenia na Polance -1 maja o godzinie 10:15.
Beata Trefon

 

 

 

2021-04-29 19:01:02 ET
Beata Trefon
1 maja 2021

 

 

Szkoła Języka Polskiego im. św. Jana Pawła II - New Britain, Connecticut
110 Mill Street - New Britain, CT 06050-2221 - United States of America

Utrwalamy pisownię wyrazów z "rz"

 
Witam serdecznie.
Na ostatnich zajęciach ćwiczyliśmy zasady pisowni "rz". Robiliśmy wspólnie ćwiczenia ortograficzne .
Utrwalaliśmy trzy zasady pisowni "rz"-
-pierwsza zasada - piszemy "rz", gdy wymienia się na "r" np. morze- morski, dworzec- na dworcu, górzysty- góra
-druga zasada - piszemy "rz"- po spółgłoskach takich jak: p, b, t, d, k, g, ch, w np. krzewy, drzewa, brzoza, wrzesień, grzmot
-trzecia zasada - piszemy "rz"- w zakończeniach wyrazów - arz,-erz np. kalendarz, pisarz ,malarz, harcerz, kołnierz, oraz w zakończeniach -mierz,-mistrz np. Kazimierz, zegarmistrz.
PAMIĘTAJMY jednak o wyjątkach np. pszczoła, pszenica, kształt, wszystko, zawsze oraz o "rz" niewymiennym w takich wyrazach jak np. rzodkiewka, jarzębina, korzeń, twarz itp.
Na zadanie domowe proszę dokończyć ćwiczenia, które robiliśmy na lekcji (przesłałam Wam je wcześniej )z książki ćwiczeń. Do wykonania zostało ćw. 4,5 str. 67 oraz 6 i 7 str.68. Proszę nie przesyłać mi ćwiczeń na maila, sprawdzimy je razem na lekcji. Dla utrwalenia wiadomości przesyłam Wam linki filmików , które dotyczą naszej ostatniej lekcji.
https://www.youtube.com/watch?v=6UJxhga6XOc
https://www.youtube.com/watch?v=cEw1IkkG-fw
Pozdrawiam i do zobaczenia na Zoomie w sobotę 27 marca.
Beata Trefon

 

 

 

 

 

 

 

2021-03-23 22:20:49 ET
Beata Trefon
27 marca 2021

 


Historia - Jagiellonowie

 
Witam serdecznie.
Na ostatniej lekcji z historii mówiliśmy o początkach panowania w Polsce dynastii Jagiellonów. Mówiliśmy o młodziutkiej królowej Jadwidze, która wyszła za mąż za Jagiełłę, wielkiego księcia Litwy. Dzięki temu małżeństwu Litwa przyjęła chrzest (stała się krajem chrześcijańskim) , a Polska i Litwa zawarły specjalną umowę-zwaną unią w 1385 roku. Unia Polski i Litwy trwała 400 lat, dając początek świetności panowania rodu Jagiellonów. Wszystkie te wiadomości macie podane w książce do historii na str.72-76 - lekcja 7 p.t. "Jadwiga i Jagiełło. Chrzest Litwy i unia."
Królowa Jadwiga to niezwykła postać, wspaniały człowiek i mądry polityk. Panowała w Polsce w latach 1384-1399. W 1997 roku została ogłoszona świętą przez papieża Jana Pawła II. Pragnąc przybliżyć Wam jej sylwetkę przesyłam fragmenty tekstu mówiące o tym kim była i jak rządziła.

Pani dobra i święta – działalność dobroczynna
Jadwiga została wychowana i wykształcona tak, by w przyszłości móc zostać dobrą królową. Do pełnienia roli królowej przygotowywała się na wiedeńskim dworze Habsburgów, a później na dworze Ludwika w stolicy Węgier. Zdobyła tam staranne wykształcenie, poznała język łaciński i niemiecki, prawdopodobnie też podstawy polskiego. Nauczyła się sztuki haftu. Umiała pisać i czytać. Wśród jej lektur bardzo ważne były dzieła religijne. Interesowała się nauką i sztuką.

Królowa Jadwiga z wielkim szacunkiem odnosiła się do Kościoła. Starała się wspierać jego działania. Wspomagała też poszczególne kościoły i duchownych. Nie żałowała pieniędzy na wyposażenie kościołów krakowskich, w tym katedry wawelskiej. Jej działalności dobroczynnej doświadczały również szpitale. Wstawiała się nawet za skazańcami, wypraszając dla nich łaskę. Współczuła ludziom, którzy znaleźli się w niedoli. Dla ubogich, wdów, przychodniów, pielgrzymów i wszelakiego rodzaju nędzarzy szczodre wydawała jałmużny – pisał kronikarz Jan Długosz. Jeśli mogła, wspomagała ich materialnie.

Królowa Jadwiga bardzo ceniła wiedzę i uczonych. Wiedziała, że założony przez Kazimierza Wielkiego uniwersytet w Krakowie podupadł. Podjęła starania, by go odnowić. W tym celu najpierw zwróciła się do papieża o zgodę na powołanie do życia wydziału teologicznego, którego brakowało wcześniej. Kiedy taką zgodę otrzymała, Jadwiga nakazała przekazać wszystkie klejnoty swoje, szaty, pieniądze, i wszystek sprzęt królewski na wsparcie dla nieszczęśliwych i na założenie naukowej wszechnicy w Krakowie – napisał kronikarz Jan Długosz.

Zadanie domowe
W paru zdaniach scharakteryzuj postać królowej Jadwigi oraz wymień zasługi królowej dla Polski.
Proszę nie przesyłać mi zadania na maila, przeczytamy je wspólnie na zajęciach.

https://www.youtube.com/watch?v=4w5Dc9tX19I

Pozdrawiam i do zobaczenia na Zoomie w sobotę 20 marca.

 

 

 

 

 

2021-03-14 21:12:20 ET
Beata Trefon
20 marca 2021

 


Gramatyka - Temat : "Z liczebnikami należy się liczyć!"

 
Witam serdecznie.
Na dzisiejszej lekcji przypomnieliśmy sobie znaczenie LICZEBNIKA w zdaniu. Podzieliliśmy liczebniki na trzy grupy.
LICZEBNIKI GŁÓWNE : odpowiadają na pytanie ( ile? ) - mówią o liczbie czegoś, co możemy policzyć np. jeden owoc, sześć łyżek, osiem osób, dziesięć książek.
LICZEBNIKI PORZĄDKOWE : odpowiadają na pytanie ( który z kolei? ) - mówią o kolejności czegoś w szeregu np. pierwszy człowiek w kosmosie,
szósta książka na półce, ósmy dzień miesiąca, dziesiąty wróbel na dachu.
LICZEBNIKI ZBIOROWE : odpowiadają na pytanie ( ile? ) - informują o liczbie istot niedorosłych np. dwoje kociąt, czworo szczeniąt.
Częstym pytanie o ten liczebnik jest pytanie - ile macie dzieci? - odpowiedź to np. mamy jedno dziecko, dwoje dzieci, troje dzieci, czworo dzieci, siedmioro dzieci,
dziesięcioro dzieci itp.- ćwiczyliśmy to na zajęciach.
Pamiętajcie - LICZEBNIK- jest odmienną częścią mowy. Odmienia się przez przypadki, liczby (pojedyncza i mnoga ) oraz rodzaje ( męski, żeński i nijaki).
Na lekcji wykonaliśmy wspólnie ćwiczenia, które Wam przesłałam wcześniej- ze strony 56 i 60.
Jako zadanie domowe proszę dokończyć ćwiczenia na stronie 61 i proszę zdjęcie ćwiczeń wysłać na mój mail: beata.trefon.szkolajp@gmail.com
Przesyłam Wam również linki filmików , które dotyczą naszego tematu lekcji.
Liczebniki nie są łatwe, ale praktyczne stosowanie ich w mowie codziennej przyniesie Wam dobre rezultaty. Będziecie dobrze i poprawnie je wymawiać.
Powodzenia i i do zobaczenia na Zoomie w sobotę 13 marca.

Beata Trefon

https://www.youtube.com/watch?v=fVbo4AQJ0LE
https://www.youtube.com/watch?v=PGEnXpCSCqQ
https://www.youtube.com/watch?v=LwpgM0mVQq0

P.S.
Dzieciom, które nie napisały jeszcze wywiadu z bliską sobie osobą przypominam, że czekam na wywiad z ciekawością.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-03-06 14:49:02 ET
Beata Trefon
13 marca 2022

 


TEMAT: Literatura - Wywiad jako forma wypowiedzi.

 
Witam serdecznie.
Na ostatnich zajęciach zapoznaliśmy się z postacią wielkiego podróżnika Marka Kamińskiego. To pierwszy człowiek, który zdobył w jednym roku dwa bieguny.
Polarnik, podróżnik, filozof. Człowiek, który w 2004 roku zabrał na swoją kolejną wyprawę chłopca- Jasia Melę, który w wyniku poparzenia utracił rękę i nogę. Razem dotarli na biegun. Na podstawie opracowania w formie wywiadu p.t. "Na północnym wierzchołku Ziemi" str.104-106 poznaliśmy tą formę wypowiedzi.
Co to jest wywiad?. Wywiad - jest tekstem mającym formę pytań i odpowiedzi, to zapis rozmowy.
Na zadanie domowe prosiłam, żeby każdy z was przeprowadził wywiad z wybraną osobą z rodziny. Temat wywiadu dowolny, ale interesujący, ciekawy dla Was.
Proszę nie przesyłać mi wywiadu na maila, przeczytamy go na zajęciach.
Wskazówki pomocnicze:
- Na początku zastanawiamy się z kim najbardziej chcemy porozmawiać i na jaki temat.
- Przygotowujemy listę pytań, które chcemy zadać swojemu rozmówcy.
- Podczas wywiadu dbamy o poprawność i grzeczność językową. Używamy takich słów jak : dziękuję, proszę, przepraszam.
- Pamiętajmy zaczynamy wywiad powitaniem , a na koniec podziękowaniem rozmówcy.
Życzę Wam miłej rozmowy z najbliższymi.
Pozdrawiam i do zobaczenia na Zoomie w sobotę 6 marca.
Beata Trefon

 

 

 

2021-03-02 21:48:40 ET
Beata Trefon
6 marca 2021

 


Środki stylistyczne- poetyckie

 
Witam serdecznie,
Na dzisiejszej lekcji zapoznaliśmy się z "poetyckimi środkami stylistycznymi".
Środków stylistycznych w literaturze jest bardzo dużo, służą one do wyrażania naszych emocji oraz do pobudzania naszej wyobraźni.
Nas zainteresowały cztery :
- EPITET- to określenie rzeczownika odpowiada na pytanie jaki?, jaka? n. p. czerwona róża lub piękny motyl.
- PORÓWNANIE- to wyrazy połączone słowem jak?, jakby?, niby? n. p. twardy jak kamień, jasne jak słońce.
- UOSOBIENIE - to nadanie przedmiotom, zwierzętom, zjawiskom natury cech ludzkich n. p. słońce uśmiecha się , chmury płaczą.
- OŻYWIENIE- polega na ożywieniu martwych przedmiotów, wprowadzenie elementu ruchu np. chwile biegną, wulkan śpi.
- WYRAZY DŹWIĘKONAŚLADOWCZE- mówiliśmy też o wyrazach, które naśladują dźwięki (odgłosy) n. p. kapanie wody ( kap, kap), czy pianie koguta ( kukuryku).
Takich środków wyrazu ( i wielu jeszcze innych ) używają w swoich wierszach poeci aby wzbudzić nasze emocje, aby pobudzić naszą wyobraźnie, uczynić swoją poezję interesującą. Rozmawialiśmy o tym na podstawie wiersza Juliana Tuwima p.t. "Cuda i dziwy".
My również używamy tych "środków stylistycznych" w mowie potocznej n. p. gdy o czymś opowiadamy aby uczynić nasze opowiadanie bardziej ciekawym.
Tak jak robiliście dzisiaj na lekcji opowiadając mi o waszych pięknych rysunkach.
Na następne zajęcia proszę nauczyć się nazw i określeń tych "środków stylistycznych", o których rozmawialiśmy na lekcji.
Bardzo dziękuję Wam za piękne rysunki i zapraszam na następne zajęcia na Zoomie 27 lutego.
Do zobaczenia, Beata Trefon
PS. Dla przypomnienia sobie tematu lekcji przesyłam Wam link.
https://sp84.wroclaw.pl/website/files/archiwalne-pliki-do-pobrania-aktualnosci/srodki-stylistyczne.pdf

 

 

 

2021-02-20 12:58:21 ET
Beata Trefon
27 lutego 2021

 


- - - Strona 1 z 17 - - -

 

Strona: 1 | Następna 

 

"Dziecko jest źródłem nadziei, mówi ono rodzicom o celu ich życia, reprezentuje owoc ich miłości. Pozwala również myśleć o przyszłości. Rodzice żyją dla dzieci, dla nich pracują i trudzą się. Ale nie tylko w rodzinie, w każdym społeczeństwie dziecko pozwala myśleć o przyszłości. Widzi w dzieciach swoją przyszłość naród, widzi kościół."

Św. Jan Paweł II (1920-2005)

Strona zasilana przez
Internetowy Serwis Edukacyjny

Potrzebujesz stronę internetową dla Twojej szkoły?

Internetowy Serwis Edukacyjny jest prostym rozwiązaniem na usprawnienie działalności Twojej szkoły pod względem administracyjnym, komunikacyjnym i mobilnym. System ten oferuje panel administracyjny dla pracowników szkoły, który umożliwia administrowanie danych w prosty i szybki sposób, jak również szybką komunikację z rodzicami.

Promuj Twój biznes z nami!

Chesz zareklamować Twój biznes na naszej stronie? Nie czekaj, zadzwoń już dziś, a szkoła otrzyma 50% dofinansowania od wartości Twojej reklamy. Wartość danej reklamy jest uzależniona od miejsca i ilości odsłonięć na danej stronie. Jedno odsłonięcie jest w okolicach $0.01-$0.02 (CPV - Cost Per View) - jest to kilkadziesiąt razy taniej niż wartość rynkowa.

Potrzebujesz stronę internetową lub web hosting?

Oferujemy promocje na projekty mobilnych stron internetowych i ich utrzymanie. Masz już stronę? To dobrze, stransferuj swoją stronę www do nas, a otrzymasz 10% zniżki. Powołaj się na tą reklamę, a szkoła otrzyma dofinansowanie od każdego nowego klienta.


Infromacje dot. stron www dla szkół, biznesów i reklam na stronach Internetowego Serwisu Edukacyjnego:

 

internetowyserwisedukacyjny@gmail.com | http://www.naszaszkola.org

 

"Troska o dziecko, jeszcze przed jego narodzeniem, od pierwszej chwili poczęcia, a potem w latach dziecięcych i młodzieńczych, jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka."

Św. Jan Paweł II (1920-2005)

 

 

"DOM SAMOTNEJ MATKI" (Visitation House) - reklama sponsorowana przez Internetowy Serwis Edukacyjny