Witamy na stronie Szkoły Języka Polskiego w New Britain. Adres Naszej Szkoły: Polish Language School, Inc., P.O. BOX 2221 New Britain, CT 06050-2221, Zajęcia szkolne odbywają się w New Britain High School (2 piętro) 110 Mill St New Britain, CT 06053, Tel. 860 604-7797 e-mail biuro.szkolajp@gmail.com

 

"Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta. Są owocem miłości małżeńskiej, która dzięki nim odżywa i umacnia się. Przychodząc na świat, przynoszą z sobą orędzie życia, które wskazuje na pierwszego Stwórcę życia."

Św. Jan Paweł II (1920-2005)

Zadania domowe
klasa IV EStrona: 1 | Następna

 

- - - Strona 1 z 11 - - -

 


Lekcja 28 - 5/14/22

 
Lekcja 28 - 5/14/22
Temat: Gdzie jest sklep? Zasady pisowni “ó”.
Na zajeciach zrealizowalismy:
-Poznalismy nowe slownictwo dotyczace obiektow znajdujacych sie w miescie : sklep, szpital, restauracja, kino, fryzjer, poczta. Cwiczylismy wymowe i pismo tych wyrazow. Cwiczylismy odpowiadanie na pytania np Gdzie idziesz? - Idę do sklepu.; Idę na pocztę. Zwracalismy uwage na prawidlowe koncowki.
-Poznalismy nowa piosenke pt. “W naszym miescie” (kopia)
-Podrecznik str 76 - 81
-Zeszyt cwiczen str 70 - 73
-Lubie czytac po polsku 2 str 38 - 40. Czytalismy i analizowalismy tekst pt. “Spotkanie” str 38 i odpowiadalismy na pytania pod tekstem.
-Poznalismy zasade pisowni “ó” wymienne na o, e, a (kopie od nauczyciela)
Zadanie domowe
-Naucz sie czytac tekst pt. “Spotkanie” str 38
-Napisz 4 zdania z wybranymi wyrazami z lekcji

Subject: Where is the store? Rules for the spelling "ó".
During the classes we realized:
-We learned new vocabulary related to facilities located in the city: shop, hospital, restaurant, cinema, hairdresser, post office. We practiced the pronunciation and writing of these words. We practiced answering questions, e.g. Where are you going? - I am going to the store.; I'm going to the post office. We paid attention to the correct ends of the words.
-We learned a new song entitled "In our city" (copy)
-Manual pg 76 - 81
-Exercise book pg. 70 - 73
-I like to read in Polish, 2 pages 38-40. We read and analyzed the text entitled "Meeting" pg 38 and answered questions below the text.
-We learned the spelling rule "ó" interchangeable with o, e, a (copies from the teacher)
Homework
-Learn to read the text entitled "Meeting" pg. 38
-Write 4 sentences with selected words from the lesson

 

 

 

2022-05-14 14:31:37 ET
Izabela Sozański
21 maja 2022

 

 

Szkoła Języka Polskiego im. św. Jana Pawła II - New Britain, Connecticut
110 Mill Street - New Britain, CT 06050-2221 - United States of America

Lekcja 27-5/7/22

 
Temat: Podoba mi sie! Dzien Mamy.
Na zajeciach zrealizowalismy:
-Poznalismy wyrazenia nastroju i upodobania. Cwiczylismy formy zaimkow osobowych w celowniku.
Wesoło mi / wesoło ci ; smutno mi / smutno ci; gorąco mi / gorąco ci; zimno mi / zimno ci; wygodnie mi / wygodnie ci; niewygodnie mi / niewygodnie ci; podoba mi się / podoba ci się
-Poznalismy piosenke pt. “Jak sie czujesz?” (kopia)
-Podrecznik str 70 - 75
-Zeszyt cwiczen str 64 - 68
-Lubie czytac po polsku! 2 - Czytalismy i analizowalismy tekst pt. “Rozmowa telefoniczna” str 35 wykonalismy cwiczenia str 36 - 37
-Rozmawialismy o naszych mamach i napisalismy zyczenia z okazji ich swieta.
-Tlumaczylam, ze wiekszosc wyrazow ma swoja rodzine i robilismy cwiczenia w dobieraniu wyrazow zdrobnialych do wyrazow: mama, tata, syn, córka, brat, siostra, babcia, dziadek, ciocia, wujek (rodzina wyrazu - kopia od nauczyciela)
Zadanie domowe
-Naucz sie czytac tekst piosenki pt “Jak sie czujesz?”
-Naucz sie czytac fragment tekstu pt. “Rozmowa telefoniczna” str 35
-Jaka jest twoja mama? - Napisz 2-3 zdania (kopia ze slownictwem)
WSZYSTKIM MAMOM ŻYCZĘ DUŻO ZDROWIA, RADOṠCI I POCIECHY Z DZIECI!

Subject: I like it! Mother's Day.
During the classes we realized:
-We learned about expressions of mood and liking. We practiced personal pronouns in the dative.
-We learned the song "How are you?" (copy)
-Manual pg. 70-75
-Exercise book, pg. 64 - 68
-I like reading in Polish! 2 - We read and analyzed the text entitled "Telephone conversation" pg 35 we did exercises pg. 36 - 37
-We talked about our mothers and wrote wishes for their holiday.
-I explained that most of the words have their own family and we did exercises in adding diminutive words to the words: mom, dad, son, daughter, brother, sister, grandmother, grandfather, aunt, uncle (word family - copy from the teacher)
Homework
-Learn to read the lyrics of the song "How are you?"
-Learn to read a fragment of the text entitled "Telephone conversation" p. 35
-What is your mother like? - Write 2-3 sentences (copy with vocabulary)
I WISH ALL MOMS A LOT OF HEALTH, JOY AND COMFORT FROM CHILDREN!

 

 

 

2022-05-07 15:17:01 ET
Izabela Sozański
14 maja 2022

 


Lekcja 26 - 4/30/22

 
Temat: A ja mam psa!
Na zajeciach zrealizowalismy:
-Poznalismy nazwy zwierzat : kot, pies, koń, kura, krowa, owca, chomik, papuga, żółw i cwiczylismy ich wymowe i pismo w liczbie pojedynczej i liczbie mnogiej
-Pozanalismy piosenke pt. “Na podwórku”
-Podrecznik str 64 - 69
-Zeszyt cwiczen str 58 - 61
-Lubie czytac po polsku! 2 str 32-34 - Czytalismy i analizowalismy tekst pt ” Bez tytulu” i zrobilismy cwiczenia pod tekstem
-Zrobilismy cwiczenia : pisownia “ż” - cwiczenia od nauczyciela
-Przeczytalismy “Legende o Dwoch Braciach i Dwoch Wiezach” w wrsji polskiej i angielskiej
Zadanie domowe
-Naucz sie czytac tekst pt ”Bez tytulu” str 32
-Przygotuj sie do dyktanda - nazwy zwierzat
-Napisz jakie masz zwierze i jak sie nim opiekujesz (2-3 zdania)

Subject: And I have a dog!
During the classes we realized:
-We learned the names of animals: cat, dog, horse, hen, cow, sheep, hamster, parrot, turtle and we practiced their pronunciation and writing in singular and plural
-We learned a new song called "In the backyard"
-Manual pages 64-69
-Exercise book pg. 58 - 61
-I like reading in Polish! 2 pg. 32-34 - We read and analyzed the text entitled "Untitled" and we did exercises under the text
-We did exercises: spelling "ż" - exercises from the teacher
-We read the "Legend about Two Brothers and Two Towers" in Polish and English
Homework
-Learn to read the text entitled "Untitled" pg. 32
-Prepare to dictate - the names of the animals
-Write about your pet and how you look after it (2-3 sentences)

 

 

 

2022-04-30 22:23:42 ET
Izabela Sozański
7 maja 2022

 


Lekcja 25 - 4/23/22

 
Temat: Kim chcesz być?
Na zajęciach zrealizowaliśmy:
-Poznaliśmy nazwy zawodów : strażak, pilot, lekarz/lekarka, nauczyciel/nauczycielka, piosenkarz/piosenkarka, kucharz/kucharka, aptekarz/aptekarka
-Ćwiczyliśmy odpowiadanie na pytania np: Kto to jest?- To jest nauczyciel. To jest nauczycielka.
Kim on/ona jest?- On jest nauczycielem. Ona jest nauczycielką. Itd.
-Podręcznik str 56 - 60
-Zeszyt ćwiczeń str 52, str 54-56
-”Lubię czytać po polsku 2” str 29 - 31. Czytaliśmy i analizowaliśmy tekst pt “Kto chce być kucharzem?” oraz zrobiliśmy ćwiczenia pod tekstem
-Rozmawialiśmy o tym jak możemy dbać o naszą ziemię i wykonaliśmy wspólnie ćwiczenia (kopia od nauczyciela)
Zadanie domowe
-Naucz się czytać tekst pt. “Kto chce być kucharzem?” str 29
-Zapamiętaj nazwy zawodów poznanych na lekcji
-Napisz, kim chciałbyś/chciałabyś być w przyszłości i dlaczego
Subject: Who do you want to be?
During the classes, we realized:
-We learned the names of professions: firefighter, pilot, doctor, teacher, singer, cook, pharmacist
-We practiced answering questions such as: Who is this? - This is the teacher. This is the teacher.
Who is he / she? - He is a teacher. She is a teacher. E.t.c.
-Manual pg 56-60
-Exercise book pg 52, pg 54-56
-"I like to read in Polish 2" pg. 29 - 31. We read and analyzed the text entitled "Who wants to be a cook?" and we did the exercises below the text
-We talked about how we can take care of our Earth and we did exercises together (copy from the teacher)
Homework
-Learn to read the text entitled "Who Wants to Be a Cook?" page 29
-Remember the names of the professions you learned in the class
-Please write who you would like to be in the future and why

 

 

 

2022-04-26 17:51:55 ET
Izabela Sozański
30 kwietnia 2022

 


Lekcja 24 - 4/2/22

 
Temat : Święta Wielkanocne.
Na zajeciach zrealizowalismy:
-Rozmawialismy o tradycjach zwiazanych ze Swietami Wielkanocnymi
-Cwiczylismy slownictwo zwiazane z tymi swietami i tlumaczylam symbolike produktow spozywczych : baranek i chleb, pisanki, kielbasa i szynka, chrzan, sol, ocet
-Podrecznik str 44-47
-Zeszyt cwiczen str 40-44
-”Lubie czytac po polsku 2” str 23-25
-Robilismy symboliczne palmy wielkanocne i pisanki
Zadanie domowe
-Zrob cw 3A str 34- podrecznik (uloz puzzle i opowiedz, co widzisz na obrazku)
-Naucz sie czytac str 45 i str 47 - podrecznik i fragment tekstu str 23 - Lubie czytac po polsku 2 (dla chetnych)
-Napisz jak spedziles Swieta Wielkanocne - 3 zdania
Zycze Wszystkim zdrowych Swiat Wielkanocnych i mokrego smigusa-dyngusa!
Theme: Easter.
During the classes we realized:
-We talked about the traditions associated with Easter
-We practiced the vocabulary related to these holidays and explained the symbols of food products: lamb and bread, Easter eggs, sausage and ham, horseradish, salt, vinegar
-Manual pages 44-47
-Book of exercises, pg 40-44
-"I like reading in Polish 2" pg. 23-25
-We made symbolic Easter palms and Easter eggs
Homework
-Do ex 3A page 34- manual (put the puzzle and tell what you see in the picture)
-Learn to read page 45 and page 47 - textbook and fragment of text page 23 - I like reading in Polish 2 (optional)
-Write how you spent Easter - 3 sentences
I wish you a healthy Easter and a wet Smigus-Dyngus!

 

 

 

2022-04-06 17:52:33 ET
Izabela Sozański
23 kwietnia 2022

 


Lekcja 23 - 3/26/22

 
Temat: Jaki piekny ogrod! Cwiczenia w budowaniu zdan.
Na zajeciach zrealizowalismy:
-Cwiczylismy budowanie zdan z rozsypanki wyrazowej (kopia od nauczyciela)
-Podrecznik str 50 - 55. Poznalismy nowe slownictwo: ogrod, ogrodnik, róża, marchewka, dynia, truskawki, fasola, słonecznik. Opisywalismy wyglad kazdej roslinki. Poznalismy budowe rosliny (korzeń, łodyga, liść i kwiat) oraz slownictwo zwiazane z wzrastaniem roslinki (ziarno, ziemia, woda, słońce, kiełki, pąk, mały kwiat, duży kwiat)
-Czytalismy nowa historyjke i poznalismy nowe piosenki: “Marchewka, dynia i fasola” i “W ogrodzie”
-Zeszyt cwiczen str 46 - 50
-Rozmawialismy o zwiastunach wiosny i ogladnelismy krotki film pt. ” Wiosna z Panem Nauczanka”
-Zasadzilismy ziarenka slonecznika
-Zrobilismy powtorke slownictwa (gra str 42-43)
Zadanie domowe
-Naucz sie czytac str 51 i str 54
-Zrob cwiczenie 2A str 48 - zeszyt cwiczen
-Zapamietaj poznane wyrazy i cwicz ich pisownie - zrobie sprawdzian
-Konkurs: Zaprojektuj wlasny ogrod i naucz sie opowiadac co jest w twoim ogrodzie (kopie od nauczyciela)
Ogloszenie: Uczniowie otrzymali dzisiaj informacje dotyczace wycieczki. Bardzo prosze o zapoznanie sie z nimi.
Subject: What a beautiful garden! Exercises in building sentences.
During the classes we realized:
-We practiced building sentences from a word bank (a copy from the teacher)
-Handbook pg 50 - 55. We learned new vocabulary: garden, gardener, rose, carrot, pumpkin, strawberries, beans, sunflower. We described the appearance of each plant. We learned the structure of the plant (root, stem, leaf and flower) and the vocabulary related to the growth of the plant (seed, soil, water, sun, sprouts, bud, small flower, large flower)
-We read a new story and we listened new songs: "Carrot, Pumpkin and Beans" and "In the Garden"
-Exercise book pg. 46 - 50
-We talked about the heralds of spring and watched a short movie “Wiosna z Panem Nauczanka”
-We planted sunflower seeds
-We practiced vocabulary (game pg 42-43)
Homework
-Learn to read page 51 and page 54
-Do exercise 2A page 48 - exercise book
-Remember the words you have learned and practice their spelling - I will do a test
-Competition: Design your own garden and learn to tell what is in your garden (copies from the teacher)
Announcement: The students today received information about the trip. Please, familiarize yourself with them.

 

 

 

2022-03-26 16:32:42 ET
Izabela Sozański
2 kwietnia 2022

 


- - - Strona 1 z 11 - - -

 

Strona: 1 | Następna 

 

"Dziecko jest źródłem nadziei, mówi ono rodzicom o celu ich życia, reprezentuje owoc ich miłości. Pozwala również myśleć o przyszłości. Rodzice żyją dla dzieci, dla nich pracują i trudzą się. Ale nie tylko w rodzinie, w każdym społeczeństwie dziecko pozwala myśleć o przyszłości. Widzi w dzieciach swoją przyszłość naród, widzi kościół."

Św. Jan Paweł II (1920-2005)

Strona zasilana przez
Internetowy Serwis Edukacyjny

Potrzebujesz stronę internetową dla Twojej szkoły?

Internetowy Serwis Edukacyjny jest prostym rozwiązaniem na usprawnienie działalności Twojej szkoły pod względem administracyjnym, komunikacyjnym i mobilnym. System ten oferuje panel administracyjny dla pracowników szkoły, który umożliwia administrowanie danych w prosty i szybki sposób, jak również szybką komunikację z rodzicami.

Promuj Twój biznes z nami!

Chesz zareklamować Twój biznes na naszej stronie? Nie czekaj, zadzwoń już dziś, a szkoła otrzyma 50% dofinansowania od wartości Twojej reklamy. Wartość danej reklamy jest uzależniona od miejsca i ilości odsłonięć na danej stronie. Jedno odsłonięcie jest w okolicach $0.01-$0.02 (CPV - Cost Per View) - jest to kilkadziesiąt razy taniej niż wartość rynkowa.

Potrzebujesz stronę internetową lub web hosting?

Oferujemy promocje na projekty mobilnych stron internetowych i ich utrzymanie. Masz już stronę? To dobrze, stransferuj swoją stronę www do nas, a otrzymasz 10% zniżki. Powołaj się na tą reklamę, a szkoła otrzyma dofinansowanie od każdego nowego klienta.


Infromacje dot. stron www dla szkół, biznesów i reklam na stronach Internetowego Serwisu Edukacyjnego:

 

internetowyserwisedukacyjny@gmail.com | http://www.naszaszkola.org

 

"Troska o dziecko, jeszcze przed jego narodzeniem, od pierwszej chwili poczęcia, a potem w latach dziecięcych i młodzieńczych, jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka."

Św. Jan Paweł II (1920-2005)

 

 

"DOM SAMOTNEJ MATKI" (Visitation House) - reklama sponsorowana przez Internetowy Serwis Edukacyjny