Witamy na stronie Szkoły Języka Polskiego w New Britain. Adres Naszej Szkoły: Polish Language School, Inc., P.O. BOX 2221 New Britain, CT 06050-2221, Zajęcia szkolne odbywają się w New Britain High School (2 piętro) 110 Mill St New Britain, CT 06053, Tel. 860 604-7797 e-mail biuro.szkolajp@gmail.com

 

"Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta. Są owocem miłości małżeńskiej, która dzięki nim odżywa i umacnia się. Przychodząc na świat, przynoszą z sobą orędzie życia, które wskazuje na pierwszego Stwórcę życia."

Św. Jan Paweł II (1920-2005)

Zadania domowe
klasa III EStrona: 1 | Następna

 

- - - Strona 1 z 12 - - -

 


Lekcja 12 - 12/4/21

 
Temat: Jadę do szkoły!
Na lekcji zrealizowalismy:
-Podrecznik str 90 - 95
Cw 1A str 90 CD 2/42; Cw 1C str 91 CD 2/43; Cw 2A str 92 CD 2/44; Cw 2C str 93 CD 2/45; Cw 3B str 94 CD 2/46; Cw 3C str 95 CD 2/47.
-Poznalismy srodki transportu i cwiczylismy ich wymowe (auto, taksowka, pociag, autobus, rower, metro, balon, samolot, statek). Cwiczylismy zwroty np: Jedzie pociag dzis; Do szkoly zwykle jezdze autobusem; Czym jezdzi Ewa? -Ewa jezdzi taksowka.
-Zeszyt cwiczen - zrobilismy wszystkie cwiczenia str 82 - 85
-Czytalam ksiazke pt. “Pojazdy” i zadawalam pytania sprawdzajace rozumienie
-Ogladalismy Przygody Bolka i Lolka - Na drodze
https://www.youtube.com/results?search_query=Na+drodze+-+Przygody+Bolka+i+Lolkada
-Cwiczylismy czytanie koledy str. 101 (podrecznik)
Zadanie domowe
-Naucz sie czytac str 91 i str 97
-Zrob cw 3D str 95 (podrecznik)
-Napisz czym jezdzisz do szkoly

Subject: I am driving to school!
During the lesson, we realized:
-Manual pg. 90 - 95
Ex 1A pg 90 CD 2/42; Ex 1C pg 91 CD 2/43; Ex 2A pg 92 CD 2/44; Ex 2C pg 93 CD 2/45; Ex 3B pg 94 CD 2/46; Ex 3C pg 95 CD 2/47.
-We learned the transportation words and we practiced their pronunciation (car, taxi, train, bus, bike, metro, balloon, plane, ship). We practiced phrases, for example: He is going by train today; I usually go to school by bus; What does Ewa drive? -Ewa is driving the taxi.
-Exercises book - we did all the exercises pg. 82-85
-I read the book entitled "Vehicles" and asked comprehension questions
-We watched the movie entitled On the road - Adventures of Bolek and Lolek
-We practiced reading Christmas carols pg. 101 (textbook)
Homework
-Learn to read page 91 and page 97
-Make ex 3D page 95 (manual)
-Write what you use to get to school

 

 

 

2021-12-04 14:30:41 ET
Izabela Sozański
11 grudnia 2021

 

 

Szkoła Języka Polskiego im. św. Jana Pawła II - New Britain, Connecticut
110 Mill Street - New Britain, CT 06050-2221 - United States of America

Lekcja 11- 11/20/21

 
Temat: Ciekawy dzień. Święto Dziękczynienia.
Na zajeciach zrealizowalismy:
-Czytalismy i analizowalismy tekst pt.”Ciekawy dzien”
-Podkreslalismy w tekscie czynnosci, ktore wykonywaly dzieci
-Wykonalismy wszystkie cwiczenia str 42-43
-Rozmawialismy o Swiecie Dziekczynienia i o tradycjach zwiazanych z tym swietem
-Przeczytalam dzieciom opowiadanie pt. “Wielka uczta” i uczniowie odpowiadali na pytania dotyczace teksu
-Ogladalismy film o tradycjach zwiazanych ze Swietem Dziekczynienia
-Poznalismy liczebniki porzadkowe: pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty i dziesiąty - cwiczylismy je ustnie i pisemnie (karty pracy)
Zadanie domowe
Nie zadaje nowego zadania w tym tgodniu ale zachecam uczniow do czytania poznanych dotychczas tekstow lub odsluchiwania plyt z poznanymi historyjkami i piosenkami.
ZYCZE WSZYSTKIM SMACZNEGO INDYKA I UDANEGO SWIETA DZIEKCZYNIENIA!
Subject: Interesting day. Thanksgiving.
During the classes we realized:
-We read and analyzed the text entitled “Interesting day”
-We underlined in the text the activities performed by the children
-We completed all the exercises on pages 42-43
-We talked about Thanksgiving and the traditions associated with it
-I read to the children a short story entitled "Great feast" and students answered questions about the text
-We watched a movie about Thanksgiving traditions
-We learned ordinal numbers: first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth and tenth - we practiced them orally and in writing (worksheets)
Homework
I am not giving a new assignment this week, but I encourage students to read the texts they have learned before or listen to CDs of the stories and songs they have learned.
I WISH YOU ALL TASTY TURKEY AND HAPPY THANKSGIVING!

 

 

 

2021-11-21 17:52:23 ET
Izabela Sozański
4 grudnia 2021

 


Lekcja 10 - 11/13/21

 
Temat: Co robisz? Dni tygodnia.
Na zajeciach zrealizowalismy:
-Podrecznik str 84 - 89
-Zeszyt cwiczen str 76 - 79
-Powtorzylismy nazwy dni tygodnia

Zadanie domowe
-Naucz sie czytac str. 85 i str. 86
-Naucz sie czytac (kopia CD 2/35) i przepisz zdania
-Zapamietaj nazwy dni tygodnia

Subject: What are you doing? Days of the week.
During the classes we realized:
-Manual pages 84 - 89
-Exercise book pages 76 - 79
-We repeated the names of the days of the week

Homework
-Learn to read pg 85 and pg 86
-Learn to read (copy CD 2/35) and rewrite the sentences
-Remember the names of the days of the week

 

Załącznik nr 1:

 

 

 

 

2021-11-13 16:36:06 ET
Izabela Sozański
20 listopada 2021

 


Lekcja 9 -11/6/21

 
Temat: Bal karnawalowy.
Na zajeciach zrealizowalismy:
-Podrecznik “Lubie czytac po polsku” str 38-40
-Poznalismy rzeczowniki i robilismy cwiczenia (kopie od nauczyciela)
-Pogadanka na temat 11 listopada - Swieto Niepodleglosci
-Przypomnielismy sobie symbole narodowe: flaga, godlo i hymn
-Ogladalismy na youtube
https://www.youtube.com/watch?v=2CsQMY5SQpc

Zadanie domowe
-Naucz sie czytac polowe tekstu str 38
-Naucz sie na pamiec 2 zwrotki hymnu
-Przepisz 3 zdania z cwiczenia 2 (kopia w zalaczniku)

Theme: Carnival ball.
During the classes we realized:
-Handbook "I like to read in Polish" pg. 38-40
-We learned about nouns and did exercises (copies from the teacher)
-We learned about November 11 - Independence Day
-Learned about national symbols: flag, coat of arms and anthem
-We watched video on youtube

Homework
-Learn to read half of the text page 38
-Learn 2 verses of the anthem by heart
-Rewrite 3 sentences from exercise 3 (copy in the attachment)

 

 

 

Załącznik nr 1:

 

 

Załącznik nr 2:

 

 

 

 

2021-11-06 17:02:02 ET
Izabela Sozański
13 listopada 2021

 


Lekcja 8 -10/30/21

 
Temat: Wszystkich Swietych. Poznajemy nazwy ubran.
Na zajeciach zrealizowalismy:
-Rozmawialismy o Wszystkich Swietych i utrwalalismy slownictwo dotyczace tego swieta (kopia)
-Powtorzylismy kolory
-Podrecznik str 76 - 79 (Cw 1A CD 2/29, Cw 1C CD 2/31, Cw 2D CD 2/32)
-Zeszyt cwiczen strony 70-72
Zadanie domowe
-Naucz sie czytac str 77
-Naucz sie czytac tekst piosenki (kopia w zalaczniku)
-Zrob cwiczenia str 73 (zeszyt cwiczen)
-Przepisz tekst piosenki

Theme: All Saints. We learned the names of the clothes.
During the classes we realized:
-We talked about All Saints and we consolidated the vocabulary about this holiday (kopia)
-We repeated the colors
-Manual pages 76 - 79 (Ex 1A CD 2/29, Ex 1C CD 2/31, Ex 2D CD 2/32)
-Exercise book pages 70 - 72
Homework
-Learn to read page 77
-Learn to read the lyrics (copy in the attachment)
-Do exercises page 73 (exercise book)
-Rewrite the lyrics of the song

 

Załącznik nr 1:

 

 

Załącznik nr 2:

 

 

 

 

2021-10-30 15:40:06 ET
Izabela Sozański
6 listopada 2021

 


Polska wersja

 
Temat: Zawody sportowe. Czasownik.
Na lekcji zrealizowalismy:
-W ksiazce “Lubie czytac po polsku” - czytalismy teks pt ” Zawody sportowe “ str 35 i odpowiadalismy na pytania sprawdzajace rozumienie tekst.
-Zrobilismy cwiczenia pod tekstem str 36-37
-Cwiczylismy podzial wyrazow na gloski i litery (kopia w zalaczniku)
-Uczylismy sie o czasowniku i dzieci wpisaly do zeszytu:
Czasowniki (verbs) oznaczaja czynnosci.
O czasownik pytamy: Co robi? Co sie dzieje?
-Zrobilismy cwiczenia o czasowniku (kopie w zalaczniku)
-Ogladalismy filmy:
https://www.youtube.com/watch?v=fmoGmFloFow
https://www.youtube.com/watch?v=cgEHX6tC5ms
Zdadanie domowe:
-Naucz sie czytac polowe tekstu str 35
-Dokoncz cwiczenia str 35 (kopia)
Przygotuj sie do dyktanda:
Ania bardzo lubi sport. Ania umie pływać, jeździć na rowerze i grać w koszykówkę. Ania nie umie jeździć na nartach.

 

 

 

 

 

 

 

2021-10-23 17:48:59 ET
Izabela Sozański
30 października 2021

 


- - - Strona 1 z 12 - - -

 

Strona: 1 | Następna 

 

"Dziecko jest źródłem nadziei, mówi ono rodzicom o celu ich życia, reprezentuje owoc ich miłości. Pozwala również myśleć o przyszłości. Rodzice żyją dla dzieci, dla nich pracują i trudzą się. Ale nie tylko w rodzinie, w każdym społeczeństwie dziecko pozwala myśleć o przyszłości. Widzi w dzieciach swoją przyszłość naród, widzi kościół."

Św. Jan Paweł II (1920-2005)

Strona zasilana przez
Internetowy Serwis Edukacyjny

Potrzebujesz stronę internetową dla Twojej szkoły?

Internetowy Serwis Edukacyjny jest prostym rozwiązaniem na usprawnienie działalności Twojej szkoły pod względem administracyjnym, komunikacyjnym i mobilnym. System ten oferuje panel administracyjny dla pracowników szkoły, który umożliwia administrowanie danych w prosty i szybki sposób, jak również szybką komunikację z rodzicami.

Promuj Twój biznes z nami!

Chesz zareklamować Twój biznes na naszej stronie? Nie czekaj, zadzwoń już dziś, a szkoła otrzyma 50% dofinansowania od wartości Twojej reklamy. Wartość danej reklamy jest uzależniona od miejsca i ilości odsłonięć na danej stronie. Jedno odsłonięcie jest w okolicach $0.01-$0.02 (CPV - Cost Per View) - jest to kilkadziesiąt razy taniej niż wartość rynkowa.

Potrzebujesz stronę internetową lub web hosting?

Oferujemy promocje na projekty mobilnych stron internetowych i ich utrzymanie. Masz już stronę? To dobrze, stransferuj swoją stronę www do nas, a otrzymasz 10% zniżki. Powołaj się na tą reklamę, a szkoła otrzyma dofinansowanie od każdego nowego klienta.


Infromacje dot. stron www dla szkół, biznesów i reklam na stronach Internetowego Serwisu Edukacyjnego:

 

internetowyserwisedukacyjny@gmail.com | http://www.naszaszkola.org

 

"Troska o dziecko, jeszcze przed jego narodzeniem, od pierwszej chwili poczęcia, a potem w latach dziecięcych i młodzieńczych, jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka."

Św. Jan Paweł II (1920-2005)

 

 

"DOM SAMOTNEJ MATKI" (Visitation House) - reklama sponsorowana przez Internetowy Serwis Edukacyjny