Witamy na stronie Szkoły Języka Polskiego w New Britain. Adres Naszej Szkoły: Polish Language School, Inc., P.O. BOX 2221 New Britain, CT 06050-2221, Zajęcia szkolne odbywają się w New Britain High School (2 piętro) 110 Mill St New Britain, CT 06053, Tel. 860 604-7797 e-mail biuro.szkolajp@gmail.com

 

"Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta. Są owocem miłości małżeńskiej, która dzięki nim odżywa i umacnia się. Przychodząc na świat, przynoszą z sobą orędzie życia, które wskazuje na pierwszego Stwórcę życia."

Św. Jan Paweł II (1920-2005)

Zadania domowe
klasa III EStrona: 1 | Następna

 

- - - Strona 1 z 8 - - -

 


LEKCJA 19 - 2/27/21

 
Lekcja 19
Temat: Czesci ciala w liczbie mnogiej. Odmiana czasownika myć.

Na lekcji zrealizowalismy:
-Poznalismy czesci ciala w liczbie mnogiej
-Przepisalismy do zeszytu (zalacznik nr 1)
-Podrecznik str 38 -39 : 2A - numerowalismy w odpowiedniej kolejnosci, 2B -cwiczylismy wymowe czesci ciala w liczbie mnogiej - CD 1/37, 2D
-Ustnie odmienialismy czasownik - myć (zalacznik nr 2)
-Przepisywalismy zdania do zeszytu (zalacznik nr 3)
-Czytalismy tekst pt Lepimy balwana (Lubie czytac po polsku)
-Zrobilismy cwiczenia str 21

Zadanie domowe
-Naucz sie czytac str 20 Lepimy balwana (Lubie czytac po polsku)
-Zrob cw 2 str 22 (Lubie czytac po polsku)

Lesson 19
Topic: Parts of the body in the plural. Conjugation of the verb - to wash.

During the lesson we realized:
-We learned the body parts in plural
-We wrote in the notebook (attachment 1)
-Manual pg 38 -39: 2A - the correct order, 2B-we practiced the pronunciation of parts of the body in the plural - CD 1/37, 2D
-Orally we practiced the verb - to wash (attachment 2)
-We rewrote the sentences for the notebook (attachment 3)
-We read the text entitled Lepimy balwana (I like to read in Polish)
-We did exercises p. 21 (I like to read in Polish)

Homework
-Learn to read p. 20 We make a snowman (I like to read in Polish)
-Do ex 2 page 22 (I like to read in Polish)

 

 

 

2021-02-27 13:05:38 ET
Izabela Sozański
6 marca 2021

 

Szkoła Języka Polskiego im. św. Jana Pawła II - New Britain, Connecticut
110 Mill Street - New Britain, CT 06050-2221 - United States of America

LEKCJA 18 - 2/20/21

 
Lekcja 18
Temat: Czesci ciala. Cwiczenia w budowaniu zdan.

Na lekcji zrealizowalismy:
-Cwiczenia w budowaniu zdan - ustnie i pisemnie (karty pracy wyslane przed lekcja)
-Powtorzylismy czesci ciala: ręka, noga, oko, ucho, nos, ząb, usta, głowa, brzuch, plecy
-Podrecznik str 36 i str 37 CD 1/36
-Sluchalismy piosenke pt “Gdzie jest reka, a gdzie noga?” (tekst w zalaczniku); CD 1/34
-Przepisalismy wyrazy do zeszytu z cw 1A str 34
-Zaznaczalismy samogloski w wyrazach
-Lubie czytac po polsku cwiczenia str 18 i 19
-Ogladalismy filmy na youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=iwhFqAOt1eQ

Zadanie domowe
-Naucz sie czytac str 37-podrecznik
-Naucz sie czytac tekst piosenki (w zalaczniku)
-Wypisz z tekstu piosenki czesci ciala

Topic: Parts of the body. Exercises in building sentences.

During the lesson we realized:
-Exercises in building sentences - orally and in writing (worksheets sent before the lesson)
-We have repeated parts of the body: hand, leg, eye, ear, nose, tooth, mouth, head, abdomen, back
-Manual page 36 and page 37 CD 1/36
-We listened to the song “Where is the hand, and where is the leg?” (text in the attachment); CD 1/34
-We rewrote the words for the notebook from ex 1A, page 34
-We marked the vowels in words
-I like to read in Polish - exercises on pages 18 and 19
-We watched movie on youtube

Homework
-Learn to read page 37-Manual
-Learn to read the lyrics (in the attachment)
-Rewrite body parts from the lyrics

 

 

 

Załącznik nr 1:

 

 

 

 

2021-02-20 12:59:42 ET
Izabela Sozański
27 lutego 2021

 


Zalacznik z lekcji 2/6/21

 
Zalacznik

 

Załącznik nr 1:

 

 

 

 

2021-02-06 12:54:52 ET
Izabela Sozański
20 lutego 2021

 


LEKCJA 17 - 2/6/21

 
Lekcja 17
Temat: Ile masz lat? Dwuznaki: ch, dz, dż, dź.

Na lekcji zrealizowalismy:
-Cwiczylismy czytanie sylab z dwuznakami :ch, dz, dż, dź (karty pracy w zalaczniku)
-Spiewalismy piosenke pt “Urodzinki u Celinki” i “Sto lat”
-Uczylismy sie odpowiadac na pytania np.: Ile masz lat?- Mam osiem lat.; Ile on ma lat?- On ma cztery lata.; Ile ona ma lat?- Ona ma rok.
-Podrecznik str 32-35
-Zeszyt cwiczen str 30 - przepisywalismy do zeszytu wyrazy z cw. 2A i 2C
-Lubie czytac po polsku str 17, czytalismy “Imieniny Ali” i zrobilismy cwiczenie 3 str 18
-Ogladalismy film na youtube
https://www.youtube.com/watch?v=w9QzaikoJVw

Zadanie domowe na 2/20/21
-Naucz sie czytac str 17 (Lubie czytac po polsku)
-Zrob cw 1 str 18
Przypominam, ze w nastepna sobote nie ma zajec.

Subject: How old are you? Double characters: ch, dz, dż, dź

During the lesson we realized:
-We practiced reading syllables with two characters: ch, dz, dż, dź (worksheets in the attachment)
-We sang the song "Urodzinki u Celinki" and "Sto lat"
-We learned to answer questions such as: How old are you? - I am eight years old; How old is he? - He is four years old.; How old is she? - She is one year old.
-Manual pages 32-35
-Exercise book page 30 - we copied the words from ex. 2A and 2C
-I like to read in Polish page 17, we read "Ali's Name Day" and we did exercise 3 page 18
-We watched a movie on youtube

Homework for 2/20/21
-Learn to read page 17 (I like reading in Polish)
-Do ex 1 page 18 (I like reading in Polish)
There are no classes next Saturday.

 

 

 

Załącznik nr 1:

 

 

Załącznik nr 2:

 

 

Załącznik nr 3:

 

 

 

 

2021-02-06 12:53:36 ET
Izabela Sozański
20 lutego 2021

 


Zalacznik z lekcji 1/30/31

 
Zalacznik #4

 

Załącznik nr 1:

 

 

 

 

2021-01-30 13:49:24 ET
Izabela Sozański
6 lutego 2021

 


LEKCJA 16 - 1/30/21

 
Temat: Urodziny u Celinki.

Na lekcji zrealizowalismy:
-Cwiczylismy czytanie dwuznakow: sz, cz, rz (kopie w zalaczniku)
-Nowe slownictwo: balon, tort, mleko, krzesło, stół, kot
-Uczylismy sie skladac zyczenia urodzinowe po polsku: Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin!
-Sluchalismy piosenke pt “Urodzinki u Celinki” (slowa w zalaczniku) CD 1/28
-Podrecznik str 30-31 (CD 1/30)
-Przepisywalismy wyrazy do zeszytu ze str 28 - Zeszyt Cwiczen
-Podkreslalismy wyrazy z dwuznakami w tekscie “Lekcja plastyki” str 14 w ksiazce “Lubie czytac po polsku”

Zadanie domowe na 2/6/21
-Naucz sie czytac podrecznik str 31
-Dalej cwicz czytanie str 14 (Lubie czytac po polsku)
-Przepisz wyrazy z dwuznakami z tekstu str. 14 (Lubie czytac po polsku) i wyslij je na email: iza.sozanski.szkolajp@gmail.com

Subject: Birthday at Celinka.

During the lesson we realized:
-We practiced reading two characters: sz, cz, rz (copies in the attachment)
-New vocabulary: balloon, cake, milk, chair, table, cat
-We learned to make birthday greetings in Polish: Happy birthday!
-We listened to the song "Birthday at Celinka" (words in the attachment) CD 1/28
-Manual pages 30-31 (CD 1/30)
-We rewrote the words from the book on page 28 - Exercise Book
-We underlined words with double characters in the text "Lesson in art" on page 14 in the book "I like to read in Polish"

Homework for 2/6/21
-Learn to read the textbook page 31
-Keep practice reading page 14 (I like reading in Polish)
-Rewrite the words with double characters from the text on page 14 (I like to read in Polish) and send them to the email: iza.sozanski.szkolajp@gmail.com

 

Załącznik nr 1:

 

 

Załącznik nr 2:

 

 

Załącznik nr 3:

 

 

 

 

2021-01-30 13:48:28 ET
Izabela Sozański
6 lutego 2021

 


- - - Strona 1 z 8 - - -

 

Strona: 1 | Następna 

 

"Dziecko jest źródłem nadziei, mówi ono rodzicom o celu ich życia, reprezentuje owoc ich miłości. Pozwala również myśleć o przyszłości. Rodzice żyją dla dzieci, dla nich pracują i trudzą się. Ale nie tylko w rodzinie, w każdym społeczeństwie dziecko pozwala myśleć o przyszłości. Widzi w dzieciach swoją przyszłość naród, widzi kościół."

Św. Jan Paweł II (1920-2005)

Strona zasilana przez
Internetowy Serwis Edukacyjny

Potrzebujesz stronę internetową dla Twojej szkoły?

Internetowy Serwis Edukacyjny jest prostym rozwiązaniem na usprawnienie działalności Twojej szkoły pod względem administracyjnym, komunikacyjnym i mobilnym. System ten oferuje panel administracyjny dla pracowników szkoły, który umożliwia administrowanie danych w prosty i szybki sposób, jak również szybką komunikację z rodzicami.

Promuj Twój biznes z nami!

Chesz zareklamować Twój biznes na naszej stronie? Nie czekaj, zadzwoń już dziś, a szkoła otrzyma 50% dofinansowania od wartości Twojej reklamy. Wartość danej reklamy jest uzależniona od miejsca i ilości odsłonięć na danej stronie. Jedno odsłonięcie jest w okolicach $0.01-$0.02 (CPV - Cost Per View) - jest to kilkadziesiąt razy taniej niż wartość rynkowa.

Potrzebujesz stronę internetową lub web hosting?

Oferujemy promocje na projekty mobilnych stron internetowych i ich utrzymanie. Masz już stronę? To dobrze, stransferuj swoją stronę www do nas, a otrzymasz 10% zniżki. Powołaj się na tą reklamę, a szkoła otrzyma dofinansowanie od każdego nowego klienta.


Infromacje dot. stron www dla szkół, biznesów i reklam na stronach Internetowego Serwisu Edukacyjnego:

 

internetowyserwisedukacyjny@gmail.com | http://www.naszaszkola.org

 

"Troska o dziecko, jeszcze przed jego narodzeniem, od pierwszej chwili poczęcia, a potem w latach dziecięcych i młodzieńczych, jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka."

Św. Jan Paweł II (1920-2005)

 

 

"DOM SAMOTNEJ MATKI" (Visitation House) - reklama sponsorowana przez Internetowy Serwis Edukacyjny