Witamy na stronie Szkoły Języka Polskiego w New Britain. Adres Naszej Szkoły: Polish Language School, Inc., P.O. BOX 2221 New Britain, CT 06050-2221, Zajęcia szkolne odbywają się w New Britain High School (2 piętro) 110 Mill St New Britain, CT 06053, Tel. 860 604-7797 e-mail biuro.szkolajp@gmail.com

 

"Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta. Są owocem miłości małżeńskiej, która dzięki nim odżywa i umacnia się. Przychodząc na świat, przynoszą z sobą orędzie życia, które wskazuje na pierwszego Stwórcę życia."

Św. Jan Paweł II (1920-2005)

Zadania domowe
klasa II EStrona: 1 | Następna

 

- - - Strona 1 z 8 - - -

 


LEKCJA 27 - 5/15/21

 
Temat: Co lubia jesc zwierzeta?

Na lekcji zrealizowaliṡmy:
-Podrecznik str 58 cw 2A - zaznaczalismy poprawne odpowiedzi zgodnie z tekstem historyjki; Cw 2B laczylismy zwierzatko i jego mame; Cwiczylismy wymowe zwrotow: To jest slon i jego mama. To jest zyrafa i jej mama. To jest lew i jego mama. To jest zebra i jej mama.
-Podrecznik str 59 cw 2C (CD 2/13); Posluchaj i pokaz; cw 2D : odpowiadalismy na pytanie : Co lubi jesc malpa?- Malpa lubi jesc banany.; Co lubi jesc zyrafa? - Zyrafa lubi jesc liscie itd.
-Odpowiadalismy na pytania : Czyj jest ten rower?- Moj/Twoj; Czyja jest ta lalka?- Moja/Twoja; Czyje jest to auto? - Moje/Twoje
-Zeszyt cwiczen str 54 i str 55

Zadanie domowe
-Cwicz odpowiadanie na pytania z cwiczenia 2D (zeszyt cwiczen)
-Pokoloruj motyla, ktorego dostales na lekcji (zalacznik)
-Cwicz czytanie piosenki “Jaki dzien wesoly”

Subject: What do animals like to eat?

During the lesson, we realized:
-Manual page 58 ex 2A - we marked the correct answers in accordance with the text of the story; Ex 2B we joined the baby animal and his mother; We practiced the pronunciation of the phrases: This is the elephant and his mother. This is the giraffe and her mother. This is the lion and his mother. This is a zebra and her mother.
-Manual page 59 ex 2C (CD 2/13); Listen and show; Ex 2D- we answered the questions: What does a monkey like to eat? - A monkey likes to eat bananas .; What does the giraffe like to eat? -The giraffe likes to eat leaves etc.
-We answered the questions: Whose bike is this? - My / Your; Whose doll is this? - Mine / Yours; Whose car is this? - Mine / Yours
-Exercise book, page 54 and page 55

Homework
-Train answering questions from the 2D exercise (Exercise book)
-Color the butterfly you got during the lesson (attachment)
-Practice reading the song "What a happy day"

 

Załącznik nr 1:

 

 

 

 

2021-05-16 16:53:11 ET
Izabela Sozański
22 maja 2021

 

 

Szkoła Języka Polskiego im. św. Jana Pawła II - New Britain, Connecticut
110 Mill Street - New Britain, CT 06050-2221 - United States of America

LEKCJA 26 - 5/8/21

 
Temat: Widze żyrafę. Dzień Mamy.

Na lekcji zrealizowaliṡmy:
-Poznalismy nowe slownictwo: zwierzęta, lew, słoń, zebra, małpa, żyrafa, motyl, dżungla
-Podrecznik str 56 Cw 1A: opisywalismy obrazek i odsluchalismy piosenke pt. “W naszej dzungli jest wesolo”, odczytalismy wspolnie slowa piosenki (CD 2/09 i slowa w zalaczniku)
-Podrecznik str 57 Cw 1C - odpowiadalismy na pytanie : Co widzisz na obrazku?1-6; odsluchalismy historyjke CD 2/11 i wspolnie ja odczytalismy
-Zeszyt cwiczen str 52-53
-Odpowiadalismy na pytanie: Jaka jest twoja mama?; Jakiego koloru ma oczy?; Jakiego koloru ma wlosy?
-Cwiczylismy czytanie piosenki pt. “Jaki dzien wesoly” i odsluchalismy ja na youtube
https://www.youtube.com/results?search_query=Jaki+dzien+wesoly+piosenka
-Zrobilismy laurke dla mamy

Zadanie domowe
-Naucz sie czytac str 57 (podrecznik)
-Przepisz do zeszytu cwiczenie 1D str 53 (uzupelnialismy w klasie opis zyrafy)
-Cwicz czytanie piosenki pt “Jaki dzien wesoly” (slowa w zalaczniku) i odsluchaj jeszcze raz na youtube

Lesson 26 - 5/8/21
Subject: I see a giraffe. Mother's Day.

During the lesson, we realized:
-We learned new vocabulary: animals, lion, elephant, zebra, monkey, giraffe, butterfly, jungle
-Manual page 56 Ex 1A: we described the picture and listened to the song entitled "It's fun in our jungle", we read the words of the song together (CD 2/09 and words in the attachment)
- Manual page 57 Ex 1C - we answered the question: What do you see in the picture?1-6; We listened to the story CD 2/11 and read it together
-Exercises book, pg. 52-53
-We answered the question: What is your mother like ?; What color is her eyes ?; What color is her hair?
-We practiced reading the song "What a happy day" and we listened to it on YouTube
-We made a card for mom

Homework
-Learn to read page 57 (textbook)
-Rewrite exercise 1D page 53 into the notebook (we have completed the description of the giraffe in the classroom)
-Practice reading the song titled “What a happy day” (words in the attachment) and listen again on youtube

 

Załącznik nr 1:

 

 

Załącznik nr 2:

 

 

 

 

2021-05-08 16:18:45 ET
Izabela Sozański
15 maja 2021

 


LEKCJA 25 - 1 maja

 
Temat: Podsumowanie wiadomosci o jedzeniu. Konstytycja 3 maja.

Na lekcji zrealizowalismy:
-Nazywalismy artykuly spozywcze w liczbie pojedyncaczej i mnogiej : kurczk - dwa kurczki, cola - dwie cole, cytryna - dwie cytryny, ryba - dwie ryby, jablko - dwa jablka, gruszka - dwie gruszki, salata - dwie salaty, banan - dwa banany
-Praca z podrecznikiem: Cw 2A str 52 zakreslalismy produkty, ktore kucharz polozyl na pizze; Glosno wymawialismy nazwy tych produktow. Odpowiadalismy na pytania np : Co to jest?-To jest szynka; Jakiego koloru jest pomidor?- Pomidor jest czerwony itd.
-Cw 2B str 52 laczylismy produky z boku z tymi w lodowce. Liczylismy je glosno, zwracajac uwage na formy : jeden, jedna, dwa, dwie.
-Cw 2C str 53 czytalismy i tlumaczylismy tekst piosenki CD 2/05
-Cw. 2D str 53 poznalismy nowa historyjke o dwoch myszach, ktore poszly do restauracji na obiad CD 2/07
-Cw 3A str 54 rozwiazalismy krzyzowke
-Cw 3C str 55 odpowiadalismy na pytania: Lubisz lody? - Tak, lubie lody.; Lubisz cole?- Nie lubie coli CD 2/08
-Zeszyt cwiczen Cw 3A, 3B str 50
-Pogadanka na temat Konstytucji 3 maja i cwiczenia (w zalaczniku)

Zadanie domowe
-Naucz sie czytac podrecznik str 53 - tekst piosenki CD 2/05 i historyjka CD 2/07
-Narysuj co najbardziej lubisz jesc - podrecznik str 55 Cw 3D

Subject: Summary of food news. Constitution of May 3.
During the lesson, we realized:
-We called food items in the singular and plural: chicken - two chickens, cola - two colas, lemon - two lemons, fish - two fish, apple - two apples, pear - two pears, lettuce - two lettuces, banana - two bananas
-Working with the handbook: Ex 2A pg. 52 we offered products that the cook had put on pizzas; We spoke the names of these products out loud. We answered questions such as: What is it? -This is ham; What color is the tomato? - The tomato is red, etc.
-Ex 2B pg 52 we connected products from the side with those in the glaciers. We counted them
-Ex 2C pg 53 we read and translated the lyrics of the song CD 2/05
-Ex 2D pg 53 we learned a new story about two mice that went to a restaurant for dinner CD 2/07
-Ex 3A pg 54 we did crossword
-Ex 3C pg 55 we answered the questions: Do you like ice cream? - Yes, I like ice cream; Do you like cola? - I don't like cola CD 2/08
-Exercise workbook Ex 3A, 3B pg.50
-We talked about the Constitution of May 3 and did some exercises (in the attachment)

Homework
-Learn to read the manual page 53 - CD 2/05 lyrics and story CD 2/07
-Draw what you like to eat the most - handbook page 55 ex 3D

 

Załącznik nr 1:

 

 

Załącznik nr 2:

 

 

 

 

2021-05-01 20:25:24 ET
Izabela Sozański
8 maja 2021

 


Lekcja 24 - 4/10/21

 
Temat: Co lubisz jesc?

Na lekcji zrealizowalismy:
-Poznalismy nowe slownictwo zwiazane z jedzeniem: szynka, ser, pomidory, cebula, papryka, czekolada, pomarancza, banan, cytryna, jablko, mandarynka, gruszka, kiwi, jeżyny, brzoskwinia, ogorek, seler, marchewka, pietruszka, ziemniak, salata
-Dzieci opisywaly owoce ktore przyniosly na lekcje: wyglad, ksztalt, wielkosc, konsystencje, smak, zapach
-Praca z podrecznikiem str 50-51
-Odsluchalismy piosenke pt “Szynka,ser i pomidory” i wspolnie odczytalismy slowa CD 2/02
-Poznalismy nowa historyjke o kucharzu CD 2/04
-Zeszyt cwiczen str 46, 47,49
-Cwiczylismy wymowe wyrazow z filmem na youtube
https://www.youtube.com/watch?v=2Lw5APBBZhU
https://www.youtube.com/watch?v=haCMob-yYqU

Zadanie domowe
-Naucz sie czytac slowa piosenki “Szynka, ser i pomidory”
(slowa w zalaczniku)
-Naucz sie czytac str 51
-Przepisz tekst piosenki do zeszytu
Nie mamy zajec 4/17/21 i 4/24/21, do zobaczenia 5/1/21

Subject: What do you like to eat?

During the lesson, we realized:
-We learned new vocabulary related to food: ham, cheese, tomatoes, onion, pepper, chocolate, orange, banana, lemon, apple, mandarin, pear, kiwi, blackberry, peach, cucumber, celery, carrot, parsley, potato, lettuce
-Children described the fruits they brought to the class: appearance, shape, size, texture, taste, smell
-In the manual we did pg. 50-51
-We listened to the song "Ham, cheese and tomatoes" and read the words together
-We learned a new story about the cook
-Exercise book, pg. 46, 47, 49
-We practiced the pronunciation of words from the movie on youtube

Homework
-Learn to read the words of the song "Ham, Cheese and Tomatoes"
(words in the attachment)
-Learn to read pg 51
-Rewrite the text of the song in your notebook
We do not have class on 4/17/21 and 4/24/21, see you on 5/1/21

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1:

 

 

 

 

2021-04-10 13:54:03 ET
Izabela Sozański
1 maja 2021

 


LEKCJA 23 - 3/27/21

 
Wiecej pisanek w zalaczniku!

 

Załącznik nr 1:

 

 

Załącznik nr 2:

 

 

 

 

2021-03-31 19:52:58 ET
Izabela Sozański
10 kwietnia 2021

 


Lekcja 23 - 3/27/21

 
Temat: Wielkanoc w Polsce.

Na lekcji zrealizowalismy:
-Pogadanka na temat tradycji swiat wielkanocnych
-Poznajemy nowe slownictwo ustnie i pisemnie: pisanka, kurczaczek, zajączek wielkanocny, żonkil, jajko, koszyczek wielkanocny, bazia, babka, baranek wielkanocny
-Uzupelnialismy zdania zwiazane z tematyka swiat wielkanocnych (materialy przeslane emailem)
-Kolorowalismy koszyczek wielkanocny i pisalismy nazwy produktow, ktore wkladamy do koszyka (materialy przeslane emailem)
-Ogladalismy filmy na youtube
https://www.youtube.com/watch?v=4AruqaTpljM&t=781s
https://www.youtube.com/watch?v=KyeLlFX0p2g
-Kolorowalismy jajka - umieszczam piekne prace ponizej.

Kochani w nastepna sobote nie ma zajec, spotykamy sie dopiero 10 kwietnia. W tym tygodniu nie ma zadania domowego.

Zycze Wszystkim zdrowych i wesolych Swiat Wielkanocnych! Smacznego jajka i mokrego smigus-dyngusa!

Theme: Easter in Poland.

During the lesson, we realized:
-We talked about the traditions of Easter
-We learned new vocabulary verbally and in writing: Easter egg, chicken, Easter bunny, daffodil, egg, Easter basket, catkin, goby, Easter lamb
-We completed sentences related to the theme of Easter (materials sent by e-mail)
-We colored the Easter basket and wrote the names of the products that we put into the basket (materials sent by e-mail)
-We watched movies on youtube
-We colored eggs - I attached pictures of the beautiful work below.

There is no classe next Saturday, we don't meet until April 10. There is no homework this week.

I wish you all a healthy and happy Easter! Have a tasty egg and a wet smigus-dyngus!

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1:

 

 

Załącznik nr 2:

 

 

 

 

2021-03-27 16:46:00 ET
Izabela Sozański
10 kwietnia 2021

 


- - - Strona 1 z 8 - - -

 

Strona: 1 | Następna 

 

"Dziecko jest źródłem nadziei, mówi ono rodzicom o celu ich życia, reprezentuje owoc ich miłości. Pozwala również myśleć o przyszłości. Rodzice żyją dla dzieci, dla nich pracują i trudzą się. Ale nie tylko w rodzinie, w każdym społeczeństwie dziecko pozwala myśleć o przyszłości. Widzi w dzieciach swoją przyszłość naród, widzi kościół."

Św. Jan Paweł II (1920-2005)

Strona zasilana przez
Internetowy Serwis Edukacyjny

Potrzebujesz stronę internetową dla Twojej szkoły?

Internetowy Serwis Edukacyjny jest prostym rozwiązaniem na usprawnienie działalności Twojej szkoły pod względem administracyjnym, komunikacyjnym i mobilnym. System ten oferuje panel administracyjny dla pracowników szkoły, który umożliwia administrowanie danych w prosty i szybki sposób, jak również szybką komunikację z rodzicami.

Promuj Twój biznes z nami!

Chesz zareklamować Twój biznes na naszej stronie? Nie czekaj, zadzwoń już dziś, a szkoła otrzyma 50% dofinansowania od wartości Twojej reklamy. Wartość danej reklamy jest uzależniona od miejsca i ilości odsłonięć na danej stronie. Jedno odsłonięcie jest w okolicach $0.01-$0.02 (CPV - Cost Per View) - jest to kilkadziesiąt razy taniej niż wartość rynkowa.

Potrzebujesz stronę internetową lub web hosting?

Oferujemy promocje na projekty mobilnych stron internetowych i ich utrzymanie. Masz już stronę? To dobrze, stransferuj swoją stronę www do nas, a otrzymasz 10% zniżki. Powołaj się na tą reklamę, a szkoła otrzyma dofinansowanie od każdego nowego klienta.


Infromacje dot. stron www dla szkół, biznesów i reklam na stronach Internetowego Serwisu Edukacyjnego:

 

internetowyserwisedukacyjny@gmail.com | http://www.naszaszkola.org

 

"Troska o dziecko, jeszcze przed jego narodzeniem, od pierwszej chwili poczęcia, a potem w latach dziecięcych i młodzieńczych, jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka."

Św. Jan Paweł II (1920-2005)

 

 

"DOM SAMOTNEJ MATKI" (Visitation House) - reklama sponsorowana przez Internetowy Serwis Edukacyjny