Witamy na stronie Szkoły Języka Polskiego w New Britain. Adres Naszej Szkoły: Polish Language School, Inc., P.O. BOX 2221 New Britain, CT 06050-2221, Zajęcia szkolne odbywają się w New Britain High School (2 piętro) 110 Mill St New Britain, CT 06053, Tel. 860 604-7797 e-mail biuro.szkolajp@gmail.com

 

"Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta. Są owocem miłości małżeńskiej, która dzięki nim odżywa i umacnia się. Przychodząc na świat, przynoszą z sobą orędzie życia, które wskazuje na pierwszego Stwórcę życia."

Św. Jan Paweł II (1920-2005)

Zadania domowe
klasa II EStrona: 1 | Następna

 

- - - Strona 1 z 15 - - -

 


KONSPEKT/PLAN LEKCJI

 
Temat: Podsumowanie wiadomości o jedzeniu. Przeciwieństwa.

Umiejętności ucznia:
-rozpoznawanie artykułów spożywczych
-określanie smaku, kształtu, wielkości
-odpowiadanie na pytanie: Co lubisz jeść?

Podstawowe słownictwo:słodki, gorzki, kwaśny, słony, okrągły, podłużny, miękki, twardy, duży mały

Praca z podręcznikiem
1.Dorysuj, pokoloruj i rozwiąż krzyżówkę ćw. 3A str. 54
-Najpierw odgadujemy jakie produkty są na rysunku i wpisujemy odpowiedzi do krzyżówki.
-Odpowiadamy na pytania np. : Czy szynka jest słona czy gorzka?; Czy jabłko jest słodkie czy kwaśne?; Pytamy o kształt np. Czy pomarańcz jest okrągły czy podłużny? Pytamy o konsystencje np. Czy banan jest miękki czy twardy?
2.Posłuchaj i powtórz str. 55 ćw. 3C
-Przyglądamy się zdjęciom i zastanawiamy się o czym rozmawiają Kornelka i Marcel
-Odtwarzamy nagranie CD 2/08
-Odpowiadamy na pytania zwracając na poprawną formę rzeczownika np.
Lubisz ser? -Lubię ser. - Nie lubię sera.
Lubisz czekoladę?-Lubię czekoladę. -Nie lubię czekolady.
Lubisz banany? Lubię banany. - Nie lubię bananów.
3.Narysuj co najbardziej lubisz jeść ćw. 3D str 55
4.Przeciwieństwa: na-pod, wysoko-nisko, przed-za, na zewnątrz- wewnątrz, w prawo-w lewo, do przodu- do tyłu
5.Zeszyt ćwiczeń - zrób ćwiczenia str. 50 (nie trzeba ich wysłać do mnie)

Subject: Summary of learned food . Opposites.

Student skills:
-recognizing food
-determining taste, shape, size
-answering the question: What do you like to eat?

Basic vocabulary: sweet, bitter, sour, salty, round, oblong, soft, hard, large, small.

Work with the textbook
1. Draw, color and solve a crossword puzzle exercise 3A p. 54
-Please guess what products are in the drawing and write the answers in the crossword puzzles.
-Try to answer questions such as: Is the ham salty or bitter ?; Is an apple sweet or sour ?; Ask about the shape e.g. Is orange round or oval? Ask for consistency, e.g. Is the banana soft or hard?
2. Listen and repeat p. 55 exercise 3C
-Please look at the pictures and think what Kornelia and Marcel are talking about
-Play and listen the CD recording 2/08
-Please asked and answer the questions (make sure to use correct form of the noun in polish) eg
Do you like cheese? - I like cheese. - I do not like cheese.
Do you like chocolate? - I like chocolate. - I do not like chocolate.
Do you like bananas?- I like bananas. - I do not like bananas.
3. Draw what you like to eat exercise 3D p. 55
4. Opposites: on-under, high-low, before-behind, outside-inside, right-left,
forward-backward
5. Exercise book - do exercises p. 50 (you don't have to send them to me)

 

 

2020-05-16 18:50:39 ET

Izabela Sozański
16 maja 2020

 

Szkoła Języka Polskiego im. św. Jana Pawła II - New Britain, Connecticut
110 Mill Street - New Britain, CT 06050-2221 - United States of America

Zadanie domowe

 
Dziekuje bardzo tym rodzicom, ktorzy wyslali mi zadania domowe i prosze pozostalych o wyslanie ich do mnie tak szybko, jak to jest mozliwe. Jest to bardzo wazne bo chcilabym ocenic dzieci za ich prace. Prosze przeslac strony z zeszytu cwiczen: str. 38, 40, 41,42, 43, 44 ,46, 47. Ostateczny termin jest 5/16/20
Dziekuje dzieciom, ktore spotkaly sie ze mna na Zoom dzisiaj. Bylo mi bardzo milo widziec wasze usmiechniete buzie!
Thank you to all the parents who already sent me their child's homework and I ask the rest of you to send it to me as soon as possible. This is very important because I need to grade the students for their work. Please send pg. 38, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47. I need to receive them by 5/16/20.
Thank you to dose who joined me on Zoom today, I loved to see your smiling faces!
Moj e mail: iza.sozanski@sbcglobal.net

 

 

2020-05-09 16:11:01 ET

Izabela Sozański
9 maja 2020

 


KONSPEKT/PLAN LEKCJI

 
Temat: Co mamy w lodówce?

Umiejętności ucznia:
-nazywanie artykułów spożywczych w liczbie pojedynczej i mnogiej
-określanie koloru produktów spożywczych
-zamawianie posiłku w restauracji

Podstawowe słownictwo: kurczak, frytki, cola, cytryny, ryba, jabłka, gruszka, pomarańcze, sałatka, banany

Praca z podręcznikiem
1.Zakreśl Ćw 2A str 52
-Zakreślamy produkty, które kucharz i dzieci położyły na pizze (jak nie pamietasz to przeczytaj historyjkę ze str. 51)
-Głośno wymawiamy nazwy tych produktów
-Zadajemy pytania : Co to jest? - To jest szynka ; To są pomidory itd.
2.Znajdź i połącz Ćw 2B str 52
-Łączymy produkty z boku z tymi w lodówce
-Głośno nazywamy wszystkie produkty w lodówce : szynka, kurczak, frytki, cytryny, ryba, ser, czekolada, jabłka, gruszka, pomarańcze, papryka, sałatka, cebula, banany, pomidory
-Pytamy dzieci o kolor np. Jakiego koloru jest pomidor? - Pomidor jest czerwony itd.
-Liczymy głośno produkty w lodówce. Zwracamy uwagę na formy jeden, jedna i dwa, dwie
Np. jeden banan - dwa banany
jedna gruszka - dwie gruszki
3.Posłuchaj i zaśpiewaj Ćw 2C str 53
-Czytamy tekst piosenki
-Śpiewamy razem z nagraniem na CD 2/05
4.Posłuchaj i powtórz Ćw 2D str 53
-Nowa historyjka jest o dwóch myszach, które poszły do restauracji na obiad. Kelnerem w restauracji jest kot.
-Słuchamy historyjki CD 2/07
-Czytamy tekst razem z nagraniem
5.Praca z zeszytem ćwiczeń: zrób cwiczenia str 48 i 49

Subject: What do we have in the fridge?

Student skills:
- naming food products in singular and plural forms
- determining the color of food products
- ordering a meal in a restaurant

Basic vocabulary: chicken, fries, cola, lemons, fish, apples, pears, oranges, salad, bananas

Working with textbook
1. Select Exercise 2A p. 52
-Please circle the products that the cook and children put on the pizza (if you don't remember, read the story from p. 51)
-Out loud pronounce the names of these products
-Please ask the questions: What is this? - This is ham; These are tomatoes. etc.
2. Find and combine Exercise 2B p. 52
- Please connect the side products with those in the fridge
- Out loud name all the products in the fridge: ham, chicken, fries, lemons, fish, cheese, chocolate, apples, pear, oranges , pepper, salad, onion, bananas, tomatoes
- Please ask children about the color ex. What color is the tomato? - The tomato is red, etc. Count the products in the fridge out loud. Please pay attention to the forms one, one and two, two
exc. one banana - two bananas,
one pear - two pears.
3. Listen and sing. Exercise 2C p. 53
-Please read the song's text
-Sing along with the recording on CD 2/05
4. Listen and repeat Exercise 2D p. 53
-The new story is about two mice that went to a restaurant for dinner. The cat in the restaurant is a waiter.
-Please listen to the CD story 2/07
-Please read the text while you listen recording
5. Work with the workbook: do exercises p. 48 and 49

 

 

2020-05-09 15:49:19 ET

Izabela Sozański
9 maja 2020

 


Lesson Plan - English Version

 
Subject: What do you like to eat?
Student skills: recognition and naming of food products
Basic words: ham, cheese, tomatoes, onions, peppers, chocolate, first, then, cook
1. Play the greeting song from CD 1/02
2. We get to learn new words
- Please show kids the picture cards with food products (attachment). You can also let them learn additional words on the cards, which are not related to the lesson.
- Say aloud the names of the products and ask the children to repeat them. In addition, please ask about the color. We can also show the food products that we have in the refrigerator.
3. Listen, point and sing ex. 1A pg 50- textbook
- Please listen to the recording of the song "Ham, cheese and tomatoes" on CD 2/02
- Children should look at the illustration and point the products from the song (ham, cheese, tomatoes, onion, peppers, and chocolate)
- Please read the lyrics of the song for kids and after ask them to read with you and possibly translate the remaining words (attachment)
- After children can sing the song together from the recording
4. Listen to ex. 1 pg. 51- textbook
- Please first look at the story and explain to the kids that this is a story about the chef, children and Smokus. The chef, kids and Smokus make pizzas together.
- Then play CD recording 2/04. Children listen and point to the text. Read the sentences aloud and ask the children to repeat them. Children can listen to the recording more than once and repeat the dialogues.
5. In the notebook please do: pg 46 ex 1A, 1B, pg 47 ex. 1C, 1D
6. Listen to the song at the end of CD 1/06

 

 

2020-05-05 20:03:42 ET

Izabela Sozański
2 maja 2020

 


Zadanie domowe

 
Dziekuje bardzo wszystkim, ktorzy wyslali mi zadania domowe a prosze pozostalych rodzicow o wyslanie zadan na e-mail iza.sozanski@sbcglobal.net
Jesli panstwo maja jakies pytania albo dziecko potrzebuje pomocy przy wykonaniu cwiczen prosze dzwonic na nr tel 860-410-1024 po godzinie 4pm kazdego dnia lub pisemnie na e-mail. Kochane dzieci bardzo za wami tesknie!
Thank you to those who have sent their homework to me already and I ask the rest of you parents to please send the homework to my e-mail iza.sozanski@sbcglobal.net. If you have any questions or your child needs help feel free to contact me at 860-410-1024 after 4pm or email me. I miss all you guys and I hope you and your families are doing well.

Zadanie/Homework
Prosze przeslac str 46 i 47 z zeszytu cwiczen
Cwicz czytanie str 51
Please send pg 46 and 47 - excersize book
Practice reading pg 51

 

 

2020-05-04 20:19:01 ET

Izabela Sozański
9 maja 2020

 


zalacznik

 
Zalacznik

 

 

 

 

2020-05-04 20:00:53 ET

Izabela Sozański
2 maja 2020

 


- - - Strona 1 z 15 - - -

 

Strona: 1 | Następna 

 

"Dziecko jest źródłem nadziei, mówi ono rodzicom o celu ich życia, reprezentuje owoc ich miłości. Pozwala również myśleć o przyszłości. Rodzice żyją dla dzieci, dla nich pracują i trudzą się. Ale nie tylko w rodzinie, w każdym społeczeństwie dziecko pozwala myśleć o przyszłości. Widzi w dzieciach swoją przyszłość naród, widzi kościół."

Św. Jan Paweł II (1920-2005)

MIEJSCE NA REKLAMĘ TWOJEGO BIZNESU

Informacje pod e-mailem internetowyserwisedukacyjny@gmail.com

Strona zasilana przez
Internetowy Serwis Edukacyjny

Potrzebujesz stronę internetową dla Twojej szkoły?

Internetowy Serwis Edukacyjny jest prostym rozwiązaniem na usprawnienie działalności Twojej szkoły pod względem administracyjnym, komunikacyjnym i mobilnym. System ten oferuje panel administracyjny dla pracowników szkoły, który umożliwia administrowanie danych w prosty i szybki sposób, jak również szybką komunikację z rodzicami.

Promuj Twój biznes z nami!

Chesz zareklamować Twój biznes na naszej stronie? Nie czekaj, zadzwoń już dziś, a szkoła otrzyma 50% dofinansowania od wartości Twojej reklamy. Wartość danej reklamy jest uzależniona od miejsca i ilości odsłonięć na danej stronie. Jedno odsłonięcie jest w okolicach $0.01-$0.02 (CPV - Cost Per View) - jest to kilkadziesiąt razy taniej niż wartość rynkowa.

Potrzebujesz stronę internetową lub web hosting?

Oferujemy promocje na projekty mobilnych stron internetowych i ich utrzymanie. Masz już stronę? To dobrze, stransferuj swoją stronę www do nas, a otrzymasz 10% zniżki. Powołaj się na tą reklamę, a szkoła otrzyma dofinansowanie od każdego nowego klienta.


Infromacje dot. stron www dla szkół, biznesów i reklam na stronach Internetowego Serwisu Edukacyjnego:

 

internetowyserwisedukacyjny@gmail.com | http://www.naszaszkola.org

 

"Troska o dziecko, jeszcze przed jego narodzeniem, od pierwszej chwili poczęcia, a potem w latach dziecięcych i młodzieńczych, jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka."

Św. Jan Paweł II (1920-2005)

"DOM SAMOTNEJ MATKI" (Visitation House) - reklama sponsorowana przez Internetowy Serwis Edukacyjny

 

 

Źródło kanał YouTube: Catholic TV Network